Jak vyhodit peníze oknem

Autor: Tomá? Kletzander <d.aemon(at)medlanky.info>, Tma: Elementárka, Vydno dne: 11. 06. 2005

...aneb brigáda sem, brigáda tam, klub na to přece má. V pátek odpoledne jsme s Romanem přijeli navíjet nová lana na naviják. Tě?ili jsme se, a? si v sobotu zalétáme beze strachu a zdr?ování s prasklými lany. Tě?ili jsme se. Do doby, ne? jsme nová lana uviděli...

Normální rozumně uva?ující bytost by při opotřebování materiálu tento nahradila materiálem stejným. Eventuelně by se dalo uva?ovat o materiálu kvalitněj?ím. Někdo si v?ak plete kvalitu s kvantitou.

V němém ú?asu jsme pozorovali dvě ?pulky lana tlustého 6,3mm, co? je o bezmála 2mm více, ne? je normální tlou??ka navijákového lana. Hned nám byly jasné 2 věci - řádkování lana není zpřevodováno na takový průměr a nebude správně fungovat; lano se na buben nevejde. Pokusili jsme se navíjení zru?it a apelovat na výměnu lan za tenčí. Pepa tedy zavolal Ivanovi F., který o koupi lan rozhodl, aby se s ním domluvil. Ten se ov?em k celé věci postavil tak, ?e nás odkázal do ... Prostě nám polo?il telefon. Nemohli jsme takovému přístupu ani uvěřit.

Inu, kdo chce kam... začali jsme s odvíjením starých lan z bubnů. Práce ?la od ruky a za chvilku bylo hotovo. Vzali jsme ?pulku s novým lanem a vymysleli způsob, jak ho navineme. Docela akční, jak se později ukázalo. Nejdříve se ale muselo lano do bubnu nasadit. A najednou jsme před sebou měli dal?í zádrhel. Dírka, do které se lano zasouvá, je samozřejmě vrtaná pro normální průměr lana. Snad s malou rezervou. Na?e lano se tam neve?lo ani s nejlep?í vůlí. Museli jsme vyplést pramen, useknout ho a konec zaplést a teprve potom se lano podařilo zasunout a utáhnout.

?pulku jsme nasadili na tyč a tu polo?ili mezi dvě kozy. Přichytili jsme ji drátem k jedné straně koz a z druhé strany jsme v?e přidr?ovali. Mohlo se navíjet. V tu chvíli se ov?em situace stávala akčněj?í, ne? by se nám líbilo. H4 je naviják s velmi divokým napínáním. Známe to z létání a tady se v?e projevilo s razancí, která nám trhala kozy z rukou. Ne? jsme v?echno zvládli tak, ?e u? bylo navíjení plynulé, docela jsme si u?ili. Řádkování fungovalo, jak jsme předpokládali a nestačilo rychlosti navíjení lana. Za chvíli nám střed bubnu začal neúnosně nabobtnávat, zatímco po stranách zbývala spousta volného prostoru. Buben začal drhnout a bylo hotovo. ?pulka se na něj neve?la.

Zbývala v?ak ?ance, ?e po rozvinutí plné délky lana a při jeho novém navíjení se zátě?í jeho vlastní hmostností se bude přeci jen více utahovat a nakonec se ho podaří navinout celé. Nechali jsme tedy nerozmotanou ?pulku u bubnu a pustili se do druhého. Tentokrát jsme vymysleli způsob, jak ho při navíjení alespoň tro?ku brzdit a zabránit tak jednak akčnímu rozjezdu navijáku a jednak ho alespoň minimálně na bubnu utahovat.

Mezitím na leti?tě přijel Ivan. Chtěli jsme, aby se na situaci podíval a mohl se rozhodnout, jestli navíjet i druhý buben, nebo práci zabalit a u?etřit tak brigádnické hodiny. Mávali jsme na něj, ale projel bez jediného pohledu. Tolik k přístupu zodpovědné osoby... :(

Pustili jsme se tedy do druhého bubnu. Na ?pulku jsme polo?ili veliké a tě?ké prkno, na které si Pepa je?tě stoupnul. Čekali jsme, kdy se prkno kousne a na leti?ti se poprvé vznese do vzduchu surfař :) Nestalo se. Zato se nám od práce začalo po pár vteřinách slu?ně kouřit. Mysleli jsme, ?e prkno i ?pulka chytnou a budeme hasit.

Z terasy celou akci s pobavením sledoval personál i Michal ??astný s Honzou Horkým. Divadlo pěkné, jen co je pravda. Padala spousta rad a názorů, jak to bývá, kdy? jedni pracují a druzí je s pivem v ruce pozorují :))

Navíjení samozřejmě řádkovalo ?patně, tentokrát navíjelo více na levou stranu bubnu a tak jsme skončili je?tě dříve, ne? s levým bubnem. Pepa je?tě zkou?el z vydřeného a ?havého prkna rozfoukat oheň, ale jako neandrtálec by se neu?ivil.

Odvinutím poloviny zbývající délky lana jsme zjistili, ?e nám chybí asi 100m. Bylo u? pozdě a tak jsme rozvinutí a navinutí lan nechali na sobotní ráno. Pepa nám je?tě předvedl plody vysoko?kolského studia, kdy? za sebou tahal rozvinutou ?pulku na drátě, která se sama navíjela. Docela pěkný příklad fyziky v praxi. Při pohledu na ni máte asi stejné pocity, jakoby se kolo kutálelo do kopce.

Sobota se samozřejmě nesla v duchu znovunavíjení lan na ?pulky tak, aby vypadaly nepou?itě. Kdy? si sečtu páteční brigádnické hodiny dvou, tří lidí, sobotní brigádu elementárky, cenu cesty do Prahy a zpět pro vyměněná lana a cenu takové výměny (i kdy? doufám, ?e výměna zbo?í u? dávno probíhá bezplatně), musím konstatovat, ?e na to aeroklub asi má, kdy? si mů?e toto dovolit a neposlouchat přitom rozumné argumenty proti.

Nakonec... jedu velikou výhodu to mělo - na nedělním provozu jsme si vyzkou?eli H3 a mohli jsme konstatovat, ?e je to mnohem lep?í naviják, alespoň z pohledu elementárky. Napíná mnohem jemněji, rozjezd má poměrně vla?ný a celý let si pilot řídí sám. "Beru?ka" toti? nemá tolik síly, aby se mu vzepřela, kdy? natáhne letadlo, tak?e se dá velmi dobře regulovat rychlost úhlem stoupání. Navijákař dá prostě plný plyn a zbytek u? není na něm.

Doufám, ?e se v týdnu podaří lana vyměnit a o víkendu bude u? v?echno v nejlep?ím pořádku.